Vad säger regelverket om avel?

Vad säger regelverket om avel?

Hos oss i Sverige har vi en relativt väl utvecklad lagstiftning när det gäller regelverket kring avel och det finns ett flertal punkter en uppfödare ur djurrättssynpunkt måste ta hänsyn till. Både Svenska Kennelklubben och Sveriges Kattklubbars Riksförbund har specifika avelsprogram och till och med utbildningar för avel på olika raser. Jordbruksverkets regler och riktlinjerRead more about Vad säger regelverket om avel?[…]