American Curl

American Curl som familjekatt

Katter har ökat i popularitet, speciellt i barnfamiljer, då det är mindre arbete än med exempelvis med hundar. En ras som är ganska ovanlig är American Curl, som är en väldigt läraktig och aktiv katt. Det sägs att denna ras har hundlika egenskaper och knyter band till sin ägare likt en hund, samtidigt som den är väldigt social och kan anpassa sig lätt till nya situationer.

American Curls historia

American Curl är en relativt ny kattras då den första katten med dess kända karaktärsdrag av bakåtböjda öron var en hittekatt från 1981 i just Amerika. Efter att katten fick sin första kull där två kattungar hade bakåtböjda öron gjordes en plan upp om hur man skulle kunna gå till väga för att bevara karaktärsdraget och därmed skapa en ny ras.

Utställning av American Curl

Paret som tog sig an hittekatten med bakåtböjda öron fick igenom rasen som godkänd 2003 . Under utställningar är det graden av curl som gäller. Det delas in i grad ett till tre, där endast grad två och tre anses som tillräckligt för att få ställas ut. Ju större curl på öronen, desto bättre, men samtidigt får det inte vara så mycket att öronsnibben nuddar baksidan av örat eller nacken.

Att välja rätt kattras

Det är många som inte inser hur många olika typer av kattraser med lika många olika karaktärsdrag som det faktiskt finns i dag. För att se till att man får en katt som passar ens livssituationen, vare sig det är en smått kaotisk småbarnsfamilj eller ett lugnt pensionärsliv, är det viktigt att undersöka de olika raserna och hur kattens personlighet beskrivs, inte bara titta på söta bilder av kattungar.