Grundvaccination till katt

En grundvaccination av katt ges vid två tillfällen. Den första sker när katten är 8-9 veckor, sedan efter 3-4 veckor. Grundvaccineringen skyddar mot kattpest och kattsnuva, vilket är väldigt smittsamma och allvarliga sjukdomar för katter. När du grundvaccinerar din katt ger du den ett skydd men ser även till att antalet smittade fall minskar i samhället.

Hur fungerar vaccinet?

Vaccination fungerar på två sätt, både som individuell vaccinering eftersom katten får ett individuellt skydd mot vanliga sjukdomar. Men även som gruppvaccination. Desto fler katter som är vaccinerade ju mindre risk för de övriga katter som inte har ett grundskydd att drabbas av sjukdomen, efter att en flockimmunitet skapas. Genom att vaccinera din katt bidrar du till ett hälsosamt kattsamhälle.

Efter vaccination av katt

Oftast blir det inga komplikationer efter vaccineringen av din katt. En vanlig biverkning kan vara att det ömmar lätt vid injektionsstället och feber. Dessa biverkningar går över inom ett par dagar. Väldigt sällan uppstår en allvarlig allergi med symtom såsom hjärtklappning, sänkt blodtryck och blekta slemhinnor. Då märker du även att katten får svårt med andningen och då ska du söka vård akut. Varje år bör du vaccinera din katt med en boostervaccin för att säkerställa ett bra skydd.

Viktigt att tänka på

Det är viktigt att grundvaccinera katten, och därefter även se till att fortsätta med vaccinationen enligt veterinärens rekommendation. Om du ska ut och resa och katten ska med är det även viktigt att tänka på att diskutera med veterinären vilket land du ska till, så att denne kan säkerställa att din katt får ett adekvat skydd mot det landets vanliga kattsjukdomar, exempelvis rabies. Oftast får katten ingen allvarlig biverkning efter vaccinering, men du bör ha koll på katten de första två dygnen efteråt.