Kvinnor bättre än män på att på tolka katter

För att se vilket kön som lättast kan läsa av katters ansiktsuttryck, gjorde man en undersökning på 6300 personer i över 85 länder. Undersökningen gjordes av University of Guelph i Kanada där alla deltagare fick titta på videor på katter i olika situationer. Undersökningen visade att fler kvinnor än män hade lättare att tolka katternas sinnesstämning.

Kvinnor ledande i att tolka katter

Att som kattägare kunna tolka sitt djur är för många såklart önskvärt, men den kanadensiska undersökningen visade att bara 13% av testgruppen faktiskt klarade av att göra det med mycket goda resultat. Majoriteten av dessa var kvinnor. Däremot visade det sig att kattägare inte generellt är bättre på att förstå katterna. Målsättningen med studien var att med hjälp av resultatet kunna leverera en instruktionsbok, både till privatpersoner och de som möter katter professionellt för att underlätta kommunikationen med djuren.

Att läsa av sitt husdjur

För alla djurälskare är det en dröm om att kunna kommunicera med djur eller åtminstone förstå dem. Alla kattägare vet att katter ger subtila signaler, men det är inte alltid lätta att veta vad de vill. Vi älskar att ta hand om våra djur och då de är en tillgång i vår värld är vi måna om att de mår bra.

Undvek de mest uppenbara uttrycken

När undersökningen gjordes visades filmer för testpersonerna, där endast katternas ansikten syntes. Testpersonerna fick inte någon bakgrundsinformation, utan fick endast med hjälp av filmen bedöma vilket känsloläge katten befann sig i. Man valde också bort filmer där katterna gjorde uppenbara känsloyttringar, så som att visa tänderna, fräsa eller vinkla bak öronen. Detta då det intressanta i studien var de mer subtila signaler katterna skickar endast med hjälp av sitt ansiktsuttryck. Det kan alltså konstateras med bakgrund av ovan undersökning, att den som vill tala och kommunicera med sin katt, gör bäst i att ta hjälp av en kvinna.