Vad är kattpest?

Kattpest är en väldigt smittsam sjukdom som kan drabba katter i alla åldrar. Sjukdomen kommer från ett virus med mycket hög dödlighet, framförallt bland unga katter. Viruset sprids på flera sätt men huvudsakligen via avföring från andra smittade djur. Det finns lyckligtvis bra vaccin mot detta och alla katter bör vaccineras.

Viktig information om symptom vid kattpest

Parvo viruset är extremt smittsamt och visar snabbt symptom. Om en dräktig katt smittas är det möjligt att hon kan drabbas av missfall och det finns risk att kattungarna föds med hjärnskador. Vanliga symptom vid kattpest är diarré, uttorkning, trötthet och feber. Matvägran är också vanligt förekommande och något man ska vara vaksam på eftersom det kan vara ett tecken på att ditt djur blivit smittat.

Olika smittrisker inom kattpest

Det finns olika smittbärare och bland annat vi människor kan sprida viruset genom våra kläder och skor vi haft utomhus men även annat vi tar in via utemiljön. Därför kan även katter som aldrig är i utemiljöer smittas. Katter som vaccineras får ett bra grundskydd mot smitta av kattpest. Kattungar ska grundvaccineras mot kattpest, vilket betyder två vaccinationer med tre till fyra veckors intervall. Den första vaccinationen kan ges från 8-9 veckors ålder och den andra från 12 veckor.

Behandling vid kattpest

Om katten endast är lindrigt sjuk räcker det med vila och mildare mat i några dagar. Det finns också risk att vaccinerade katter kan drabbas lindrigt. Vid allvarliga sjukdomsfall kan katten behövas skrivas in på djursjukhus för att ha en chans att tillfriskna. Eftersom kattpest orsakas av ett virus kan det inte behandlas med antibiotika. Katten måste hållas isolerad, som vid andra virusinfektioner, från andra djur för att inte sprida smittan vidare.